Momhøje Borgen

I juni måned 2013 indviedes Momhøje Borgen af Borgmester Iver Enevoldsen, godt  hjulpet af børn fra 3 skoler (Fjelstervang, Sønder Vium Friskole og Kibæk Skole). Drabelige vikingekrigere var livvagter for Borgmesteren og forsvarede tappert Borgen med de usle niddinge som forsøgte at rane Borgen fra Børnene !

Momhøje Borgen er opført som en tænkt kopi af en middelalderborg. Robiniastolper er gravet ned i en grundplan, med Borggård og 4 tårne. det hele naturligvis omkranset af en voldgrav - uden vand :-) I Borggården står den store flagstang med Momhøje Borgens våbenskold: Det gamle Herredsskjold fra Hammerum Herred: Det store blodrøde hjerte, omkranset af små hjerter, bagerst 2 stridsøkser - det illustrerer på bedste vis de egenskaber som en god Borgherre skal have: mod og mandshjerte til at forsvare Borgen og dens indbyggere!

Ideen til Momhøje Borgen er inspireret fra den borg der stod i 2010, opført til det store live rollespil Krigslive. I påsken kæmpede ca 500 gæve krigere i alderen 15 - 25 år om retten til Borgen. Efter rollespillet var det åbenlyst at mange besøgende (særligt børnene) absolut skulle ned og se Borgen. Denne borg kunne desværre ikke godkendes som legeredskab, der var adskellige risikosteder for at fingre, arme og hoveder kunne komme i klemme. Borgen blev derfor fjernet - og efterfølgende opstod ideen til Momhøje Borgen.

I samarbejde med Esper Thygesen, Aarestrup Planteskole udviklede projektleder Poul Gregersen konceptet omkring Momhøje Borgen. Der skulle opføres en borg, som kunne godkendes af en legepladsinspektør, have stor legeværdi, give plads til fantasien, lavt vedligeholdelseskrav og gerne kunne bruges til overnatning.

Resultatet blev Momhøje Borgen, hvor lave stolper markerer adgangen til Borgen, robiniastolper er gravet ned og markerer omridset af Borgen, flaget  med våbenskjoldet vejrer flot over det hele.